Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1. Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin:

Thông tin cá nhân hay Thông tin người dùng là những thông tin chi tiết về cá nhân, đối tác khách hàng mà Thanh Phúc có được thông qua việc đặt đơn hàng (Theo phạm vi quyền hạn mà Luật Pháp Cho Phép) bao gồm:

Tên Công Ty, Đơn Vị, Cửa Hàng, Địa chỉ giao dịch, Mã số thuế.

Họ Tên, địa chỉ liên lạc

Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn.

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng. Những thông tin này đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp qua các trường hợp sau: email, điện thoại, chat.

Website Thanh Phúc không có chức năng đặt hàng online cũng như các công cụ để khách hàng khai báo thông tin cá nhân, đơn vị, tổ chức, tài khoản ngân hàng…Website chỉ cung cấp thông tin về sản phẩm, phụ tùng – phụ kiện để khách hàng sau khi chọn lựa sẽ liên hệ trực tiếp cửa hàng đặt hàng “Thông qua điện thoại, email, chat”. Vì vậy Cơ sở dữ liệu Website sẽ không lưu giữ bất cứ thông tin cá nhân, đơn vị, tổ chức…nào. Cửa Hàng Thanh Phúc chỉ lưu giữ các thông tin cá nhân, đơn vị, tổ chức… trên các đơn hàng, biên bản giao nhận hàng, hóa đơn…

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng. Hyundaithanhphuc.com có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba “như các nhà cung cấp dịch vụ khác” nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:

Hyundaithanhphuc, sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân:

Cửa Hàng Thanh Phúc

Địa chỉ: 21 Dã Tượng, Phường 10, Quận 8 Tp.HCM.

Hotline: 0989 75 70 76

Email: carthaontn@gmail.com

5. Phương Tiện Và Công Cụ Để Người Dùng Tiếp Cận Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân Của Minh:

Qúy khách muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của minh xin liên hệ trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua số điện thoại được công bố trên website

6. Cam kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng:

Hyundaithanhphuc.com sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, hyundaithanhphuc.com có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Huyndaithanhphuc.com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Hyundaithanhphuc sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.